top of page
kana_0604.jpg

Övriga initiativ

Förutom våra pågående projekt har vi under åren även gjort en hel del andra insatser. Nedan kan du se några av de andra initiativ som vi i Våra Älskade Barn arbetat med:

Familjen Morina/Hoti

 

2013 fick en familj från Vedum som bott i Sverige i över 15 år det hemska beskedet att de skulle bli utvisade från landet, "hem" till Kosovo. Familjen med 4 barn, som ingen av dem varit i Kosovo tidigare, blev behandlade på ett vidrigt sätt som ingen skall behöva bli behandlad, framförallt inte barn. Vi kände att vi ville hjälpa till och startade därför en manifestation för familjen. Pengarna och stödet vi fick skulle användas i arbetet att får tillbaka familjen till sitt riktiga hem, i Vedum.

Vi lyckades få in över 150 000 kr vilket gjorde att vi kunde stötta familjen ekonomiskt samt med en advokat som hjälpte familjen tillbaka till Sverige. Idag bor de återigen i Vedum, något vi hoppas blir för evigt

Lekplats till Vara Utomhusbad

 

I samband med att den ideella föreningen Vara Småstad valde att satsta på att bygga ett helt nytt utomhusbad i Vara, kände vi att vi ville bidra med något. Vi valde därför att bygga en lekplats på badet, en lekplats som finns kvar än idag och varje sommar glädjer barnen som besöker badet.

Reflexvästar och Mössor

 

2012 delade vi ut reflexvästar och mössor till alla förskolor i Vara Kommun. Västar som skulle öka säkerheten när barnen var ute på skolgården och lekte.

Nolltolerans mot Anti-mobbning på alla skolor i Vara Kommun

 

2010 startade vi ett projekt där vi ville skapa en nollvision mot mobbning på alla skolor i Vara Kommun. De första två åren startade vi ett projekt på Park Skolan i Vara med personalen där och vi inledde ett samarbete med kommunen och organisationen Friends. Målet var att tillsammans utforma och genomföra metoder för att nå en nollvision. Under dessa två år med Friends utbildades även två lärare att leda arbetet mot mobbning.

 

När vi kom till tredje året valde vi att ta till vara på dessa lärares kunskaper och börja jobba med samma vision på alla skolor i Vara Kommun. Vi såg till att lärarna kunde jobba 20% enbart med detta.

 

Efter år tre var vårt projekt slut. Vi vet dock att arbetet som vi startade fortfarande lever kvar och att det satt en bra grund till Vara Kommuns arbete mot mobbning på skolorna

bottom of page